Közzétéve:2018-04-27
0

„Öregedő” fiatal gazda figyelem!

„Öregedő” fiatal gazda figyelem!

Május 1-től igényelhetők a 2012. évi fiatal gazda támogatás kifizetési kérelmei.

 A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az a fiatal gazda, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2017. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte.

A támogatási összeg  fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetés igénylés feltételeit és a szükséges formanyomtatványokat a 24/2018. (IV. 19.) kincstári közlemény tartalmazza.

A kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

Az igénylést kizárólag a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához.

A kifizetési kérelmet 2018. május 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani.

Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevényes küldemény formájában adja postára.

Elektronikus benyújtás esetén a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül érhető el ügyfélkapus bejelentkezést követően.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó fiatal gazda rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy a kifizetési kérelem visszautasításának van helye az alábbi esetekben:

– nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy

– nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy

– nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs – megfelelően – igazolva), vagy

– a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

A Kincstár a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, továbbá jogosult helyszíni ellenőrzést is lefolytatni. A Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy a kifizetési kérelemben foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak. Felhívjuk a fiatal gazda ügyfelek figyelmét arra, hogy az igényelt támogatási összeg jóváhagyása érdekében az ENAR, BIR, valamint TIR nyilvántartásokba bejelentett adataik helyességét ellenőrizzék!


Címke: , , ,